DISCLAIMER

De berekeningen en de teksten van onze rekenmodules werden door de auteurs met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd. Wij doen ook ons uiterste best om de berekeningen up to date te houden.

Toch zijn fouten nooit helemaal uit te sluiten.

0404 ziet zich daarom gedwongen om erop te wijzen dat zij geen enkele juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich neemt voor gevolgen die op mogelijke foutieve informatie of foutieve berekeningen berusten.
Aarzel echter niet om eventuele fouten of onvolmaaktheden te melden. Alle gebruikers van de rekenmodules en de auteurs zijn u daarvoor steeds dankbaar.

Ook suggesties om de rekenmodules te verbeteren zijn steeds welkom!